Privacybeleid 

Anke Wijnja, gevestigd met Bureau Fonkel aan de Korte Papaverweg 2L, 1032 KB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke Wijnja is eigenaar van de eenmanszaak Bureau Fonkel en beheert de site ankewijnja.nl

Anke Wijnja acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamele en gebruik, en met welk doel ik dat doe. Ik raad je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op mijn website, https://ankewijnja.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 28-01-2018

Contactgegevens:
https://ankewijnja.nl
Anke Wijnja gaat over de gegevensbescherming van ankewijnja.nl . Zij is te bereiken via: 
anke@bureaufonkel.nl of info@ankewijnja.nl
Adres:Korte Papaverweg 2L, 1032KB Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Anke Wijnja verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Dit zijn de gegevens die je op een contactformulier bij ons invult, zoals:

 • Voor- en Achternaam,
 • e-mail adres
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • evt zelf ingevulde voorkeuren en opmerkingen over gezondheid.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over je activiteiten op onze website

 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type (dwz: mobiel, tablet of desktop)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Anke Wijnja verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met je in contact te komen over het onderwerp wat je aangeeft: een sessie boeken, deelname aan een workshop of cursus of iets anders dat we aanbieden
 • Om de informatie tijdens de intake van een sessie met je te kunnen bespreken
 • Om je meer informatie te kunnen sturen als je hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden.
 • Verzenden van nieuwsbrief, weggever, of andere dingen die je hebt aangevraagd
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ik bekijk soms het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op de voorkeuren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

Echter: het is mijn intentie om alleen je persoongegevens te verzamelen voor zover dat op basis is van gerechtvaardigde belangen, en jij kan die ten alle tijde intrekken. 

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren en jouw rechten hierbij
Anke Wijnja bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij bewaren persoonsgegevens volgens de belastingwetgeving.

Je rechten
Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als je dat wilt, kun je direct contact met me opnemen. Ik zorg er voor dat ik je een kopie bezorg van de gegevens die ik over jou verwerk. Mogelijk moet ik wel je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die ik over jou verwerk niet juist is, dan kun je contact met me opnemen om de informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat ik je informatie verwijder, dan kun je me op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met me opnemen met betrekking tot dit verzoek. Ik zal daar zo snel mogelijk op reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik gebruiken jouw gegevens alleen voor mezelf en deel ze niet met anderen. Tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of je organisatie, met me heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Als voorbeeld:

 • Leveranciers: wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Accountant/boekhouder: de gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
 • Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
 • Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@ankewijnja.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Analytics
Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe de bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Ik wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn websites gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar info@ankewijnja.nl  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ankewijnja.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Anke Wijnja zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Anke Wijnja wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anke Wijnja neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Gevoelige informatie uit de cursus wordt zoveel mogelijk niet herkenbaar digitaal opgeslagen. Anke Wijnja neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ankewijnja.nl

Deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 juni 2018. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij jou daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

You can't live without trust...
Locatie

De Ceuvel
Korte Papaverweg 2L
1032 XS Amsterdam

Contact

info@ankewijnja.nl
+31 (0)621546663